Trend
Heat Index
Sosyal Medya
Yazılar
En Son
 
Daha Fazla Oku
25/08/2016

Yabancı işçiye çalışma izninde neler değişti?

Son yıllarda çekim ve yatırım merkezi olan ülkemizde yabancı işçilerin çalışma usul ve esaslarını yeniden düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Uluslararası İşgücü Kanunu, yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, nitelikli yabancı çalışanların işgücü piyasasına girişinin önündeki engellerin kaldırılması, yabancılara verilecek çalışma izni ve muafiyetlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca, uluslararası işgücü politikasını oluşturma yetkisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilmesi, Bakanlık bünyesinde ana hizmet birimlerinden olmak üzere Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü [...]

1
 
Daha Fazla Oku
22/08/2016

Osmanlı’dan Aldığı Yardımı Hala Unutamayan Güzel Ülke: İrlanda

İrlanda, 1845-1852 yılları arasında korkunç bir açlık ve hastalık dönemi geçirdi. Bu korkunç döneminde birçok Avrupa ülkesi İrlanda’ya yardım konusunda hiçbir şey yapmazken Osmanlı İmparatorluğu, zor durumdaki bu ülkenin yanında olmuştu. Gelin, o hikayeye biraz yakından bakalım.

İrlanda eski cumhurbaşkanı Mary Mcaleese, 2010 yılında Türkiye’yi ziyaret ettiğinde sultan Abdülmecit’in (1823-1861) ülkesine yaptığı yardımı şöyle anlatıyordu: “19. yüzyılda ulusumuz kıtlığa* bir milyon kurban verdi. bugün bize yardım eden türkleri hala unutmadık. Sultanınız bize beş gemi dolusu gıda maddesi yolladı. O yardımlar Drogheda limanı’na boşaltıldı. Drogheda şehrine bu yardımlar [...]

177
 
Daha Fazla Oku
22/08/2016

Sosyal Güvenlik Kurumu Borçlarının Yapılandırılması

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Böylece vergi ve sosyal sigortalar prim borçlarının yeniden yapılandırmasına imkân sağlanmıştır. Türkiye’de yatırımların desteklenmesi ve istihdam seviyesinde artışın sağlanması için 10. Kalkınma Planının bir parçası olarak hazırlanan bu Kanunla birlikte, özel sektörün kamuya olan borçlarının azaltılması ve sigortalıların prim borçlarının yapılandırılması sağlanarak genel sağlık sigortasından yararlanmaları hedeflenmektedir.

6736 Sayılı Kanun kapsamında, yapılandırmaya konu olan Sosyal Güvenlik Kurumu borçları aşağıdaki tabloda [...]

5
 
Daha Fazla Oku
21/08/2016

Çalışma İzni Uzatma Başvurularında Ağustos Ayına Özel Düzenleme

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, 13.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

6735 sayılı Kanunla yapılan önemli değişikliklerden biri, çalışma izni uzatma başvurularıdır. Önceki uygulamada, sona erecek bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekmekteydi. Ancak yeni düzenleme 15 günlük süre hakkını vermemekte, çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılmaktadır. Bu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları [...]

3
 
Daha Fazla Oku
21/08/2016

Geleneksel Mesleklere İŞKUR Desteği

İŞKUR, istihdamın arttırılması ve geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulmak üzere politikalar geliştirmektedir. Ayrıca istihdamda özel politika gerektiren grupların istihdamını kolaylaştırıcı mesleki eğitim ve mesleki iyileştirme hizmetleri vermek veya verdirmek, diğer işgücü yetiştirme ve uyum programlarını uygulamakla yetkili kılınmıştır. Bu anlamda el işçiliği olarak değerlendirilen ve usta-çırak ilişkiyle yürütülen geleneksel mesleklerin desteklenmesi amacıyla “Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirası Programı” düzenlenmiştir. Geleneksel mesleklerde, aktif işgücü hizmetleri kapsamında programların uygulanması sağlanarak, bu mesleklerin desteklenmesi hedeflenmiştir. [...]

1
 
Daha Fazla Oku
18/08/2016

Excel’de Ad Soyad Ayırma

İş hayatımızda, özellikle İnsan Kaynakları departmanlarında çalışan bilgileri ile çok fazla işlem yaparız. Kullandığımız programlardan veri aktarımı olsun, programlarımıza veri yükleme olsun Excel hep hayatımızı kurtarır. Bazen raporlama yapmak için programlarımızdan veri çekip Excel’e aktarırız. Bu verilerde çalışanlarımızın Adı ve Soyadı bilgileri aynı sütunda gelebilir. Eğer biz bu bilgileri aynı sütunda değil de ayrı sütunlarda görmek istiyorsak, yine Excel bizim hayatımızı kurtaracaktır. Bunun yapmanın en kolay yöntemi, aşağıdaki formülü uygulamak olacaktır.

Örneğin; A sütununda Bahadır ÖRKMES yazıyor olsun. B sütununda Bahadır C sütununda ÖRMES yazdırmak [...]

8
 
Daha Fazla Oku
18/08/2016

Excel’de Üst Bilgi Alt Bilgi

Excel ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken üst ya da alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız;

Ekle | Üstbilgi ve Alt Bilgi (Insert | Header & Footer)

komutunu çalıştırın. Ekranınızın üst ve alt kısımlarına bilgiyi rahatça ekleyebileceğinizi göreceksiniz. Bu alanda şekilde istediğiniz bilgiyi ekliyor olacaksınız ve her sayfada tekrarlanacaktır.

Eğer Excel’in hazırladığı özel seçenekleri kullanmak istiyorsanız;

Sayfa Düzeni | Sayfa Yapısı (Page Layout | Page Setup)

seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Bilgiler 2010 versiyon’a göre hazırlanmıştır.

23
 
Daha Fazla Oku
18/08/2016

CTRL + H ile Bul – Değiştir Püf Noktası

Excel kullananların bir çoğu muhtemelen Bul-Değiştir özelliğini bilir. CTRL + H tuş kombinasyonu, aranan verileri bularak, toplu olarak değiştirme yeteneği sunuyor. Peki değiştirme işleminde biçimleri de arayıp bularak değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz?

• Boş bir Excel sayfasında rastgele ve farklı hücrelerin zemin renklerini kırmızıya boyayın. Bir tane hücrenin zeminini de maviye boyayın. • CTRL + H tuş kombinasyonu ile Bul-Değiştir penceresini açın. • Değiştir sekmesinden Aranan satırı karşısında sağdaki Biçim düğmesinin yanındaki oku tıklatın. • “Hücreden biçim seç” seçerek kırmızı hücrelerden birini tıklayın. • Şimdi Yeni Değer satırı karşısında sağdaki Biçim [...]

25
 
Daha Fazla Oku
18/08/2016

Molla Kabiz

Kanuni döneminde divan katibi Celalzade Mustafa Efendinin uzun uzun anlatması ve sonrasındaki Solakzade ve Mustafa Ali gibi tarihçilerin de nakletmesine rağmen “Molla Kabiz” hadisesi gizemini hala saklıyor.

Kimilerine göre İran’dan gelen Fesad, Fidne, zındik, mulhid ve Tefrikacı bir ilim sahibi kimilerine göre ise ilim ve medrese tahsil etmek için gelen bir meraklı kimilerine göre ise zaafları olan bir Medrese uleması. [İlim ve Molla hükmünde bir kimsenin bulunmaması gereken meyhanelerde bulunması]

Peki ama Molla Kabiz’i gizemli kılan hadise nedir? Divanda Rumeli, Anadolu Kazaskeri Şeyhulislam ve İstanbul Kadısı önünde münakaşa edilen yargılanan ve sonrasında idam [...]

23
 
Daha Fazla Oku
13/08/2016

Uluslararası İşgücü Kanunu

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Uluslararası İşgücü Kanunu, yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, nitelikli yabancı çalışanların işgücü piyasasına girişinin önündeki engellerin kaldırılması, yabancılara verilecek çalışma izni ve muafiyetlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca, uluslararası işgücü politikasını oluşturma yetkisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmesi, Bakanlık bünyesinde ana hizmet birimlerinden olmak üzere Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün kurulması amaçlanmıştır.

Uluslararası İşgücü Kanunu ile birlikte 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri [...]

11
Daha Fazla Yükle
End of the line!