1703 Edirne Vak’ası Osmanlı Tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu isyan ile II. Mustafa hal edilip kardeşi III. Ahmed padişah olduğu gibi, asiler bu isyan neticelene kadar İstanbul’da Cuma namazı kılmasını yasakladı ve 5 hafta boyunca İstanbul’da Cuma kılınmadı.

İstanbul’da toplanan ordu Edirne’de bulunan II. Mustafa’nın hal meselesini Silivri’ye geldiklerinde konuştular. Asiler hanedandan birinin padişah olmasını istemiyordu. Bunun için alternatif “sultan” lar masaya yatırıldı. Buna göre Köprülü ailesinden veyahut İbrahimhanzadeler’den birinin padişah yapılması veya Kırım Hanının tahta cülus ettirilmesi görüşüldü. En ilginci ise hanedan ve neseb yönetiminden fariğ olarak olarak Tunus ve Cezayir’deki Garp Ocakları gibi “Cumhur” ile yönetilen bağımsız bir oluşuma gidilmesi idi. Baltacı Mehmed Paşa’nın 1711’deki mektubuna inanacak olursak bütün bu görüşmelerden sonra kendisinin hanedandan kopulmaması gerektiğini kabul ettirmiş ve böylece III. Ahmed’in tahta cülus etmesine razı gelinmiştir.

Kaynak : Kasım Bolat

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Comments

0 comments