Fatih Sultan Mehmet’i en çok zorlayan seferlerin başında Rumeli’deki harekatı gelir. Öyle ki, Boğdan Seferinde Yeniçeriler adeta soğuktan donarak yollarda kalır ve bir çoğu da hayatını kaybeder. Savaş da bir o kadar zorlu olmuş ve hatta öyle ki Yeniçeriler top atışlarından korkarak yüz üstü yerlere yatmış ve adeta harp meydanında olduklarını unutmuşlardı.

Yeniçerilerin bu halini gören Fatih’in canı çok sıkılmış ve Yeniçeri Ağası Trabzonlu Mehmed Ağayı yanına çağırarak yakasından tutup onu sirkeleyerek “Bu oğlanlar ne acep iş itdiler; dilaverlik kemerin kuşanan böyle mi ider?” diye azarlamış ve atını Boğdanlılar üzerine sürmüştür.

Bunu gören Yeniçeriler utanmışlar ve heyecana gelip padişahlarını takip ederek düşmana saldırmışlardır Bu sırada Fatih, etrafını çeviren Boğdanlılar arasında kalmasına rağmen dövüşe dövüşe harp meydanının kargaşasından kenar sıra çekilmiştir.

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Comments

0 comments