II. Osman yada nam-ı diğer Genç Osman. Fakat padişah II. Osman’ın mehter marşındaki Genç Osman ile alakası yoktur. Hakkında söylenen ve yaygın olan yanlış, onun reformcu, ıslahatçı ve Yeniçeri Ocağını kaldırmayı planladığı bilgisidir. Esasen II. Osman Yeniçeri Ocağını kaldırmak istememiş, hatta bu ocağı Yavuz ve Kanuni dönemindeki nizamına getirmek için gayret göstermiştir. Yeniçeri Ocağını kaldıracağı bilgisi ise Yeniçerilerin, “Yoldaşlarınız veya Yeniçerileri öne süren “zorbaların” kara propapagandası idi. Bunda da başarılı oldukları görülüyor.

Babası I. Ahmed öldükten sonra büyük evladı olarak kendisinin değilde amcası ve akli melekesi yerinde olmayan Mustafa’nın tahta geçmesine gücendiği anlaşılmaktadır. II. Osman, atalarının yolundan giderek eski düzeni canlandırmak istiyordu. Bunun için dedesi Yavuz’u örnek aldı ve sert davranarak Yeniçeri ve zorbaları bastıracağını düşündü.

Özellikle tebdil gezerek Yeniçerilere aman vermeden öldürmesi, hakkında olumsuz düşüncelerin oluşmasına neden oldu. Fakat Osman için sonun başlangıcı Hotin Seferi oldu. Bu sırada 16 Ocak 1621’de, kendisinden bir yaş küçük olan kardeşini boğdurttu. Şeyhülislam fetva vermeyince onun yerinde gözü olan Rumeli Kazaskeri katl fetvası verdi. Hatta infaz için Mehmed’in yanına gidildiğinde II. Osman’a “biraderine kıyma, kanı senünle itdüğümüz ahd ü eyman kim, sen, padişah olursan bana kıyma ve ben padişah olursam, sana kıymayayın diyüp, kasem ü and ve ahd ü eman itdüklerümüz kanı?” demiş, II. Osman oralı olmayınca da “Osman! Dilerem Allah’dan taç ü tahtun yıkılsun ve ben, ömrümden nice behremend olmadıysam sen dahi behremend olmayasın” diye beddua ettiği aktarılır.

Fakat onun başını Mehmed’in değil, deli diye kale almadığı Mustafa yakacaktı. Nihayet, II. Hotin Seferi sürecinde mevsimin soğuk olması, ciddi sıkıntılara yol açtı. Sefer de istenilen prestiji sağlamadı. Buna rağmen sefer dönüşü padişahın ulemayı toplayarak hacca gitmek istemesin söylemesi bardağı taşırdı. Mayıs 1622’de özellikle ulemanın padişahtan yüz çevirmesi sonunu getirdi.

1 hafta kadar fasılalar ile süren “haile” sonrası 20 Mayısta Yedikule’de feci şekilde katledildi. Celladlara direndiği için hataları sıkılıp balta ile omzuna vurulmuş, öldükten sonrada delil olarak kulağı ve burnu kesilip valideye getirildi. Doğru olmayan bir söylem de II. Osman’ın bu sırada daha başka mütecaviz hareketlere maruz kaldığıdır.

Bu hadise Osmanlıda “Sultan Osman Vak’ası” olarak anılır oldu ve bir miladi haline geldi. Zira Yeniçeriler padişah katili olarak göründü ve büyük utanç yaşadılar. Sonraki dönemde 4. Murad’ın yanında olup zorbaları tepeleme ve savaşta büyük gayret gösterdiler.

Kaynak : Kasım Bolat

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Comments

0 comments