1528’in Şubat ayıdır. Soğuk, puslu bir İstanbul gecesinde, Fatih semtinde, Sultan Selim Camii yakınlarında bir zengin kişinin evine hırsız(lar) girer. Sadece evdeki eşyaları çalmakla kalmaz, ev halkını da öldürür. Olay şehirde duyulur, hatta Kanuni’nin kulağına kadar gider.

İstanbul’da asayiş sorunları ayyuka çıkmıştır zaten, padişah ve vahşi cinayetin müsebbibinin bulunması için derhal emir verir. Ancak tüm aramalara rağmen suçlular bulunamaz! Bu yüzden de konu kapanmaz bir türlü. Ve dananın kuyruğu bu noktada kopar!

Suçlular yakalanmalı ve gözdağı verilmelidir. Ancak kanunlara uygun deliller ve suçlu bulunamamaktadır Bu noktada devlet ricali sultana hedef gösterir: “Bu kötülüğü yapsa yapsa gündüzleri mahalle aralarında dolaşan seyyar satıcı kafirler yapar!” Kanuni bu iddiayı ciddiye alır!

Padişahın emri üzerine İstanbul’da seyyar satıcılık yapan gayrimüslimlerin hepsi toplanır. Bunlar ekseriyetle Arnavut topraklarından çalışmak için gelen Ortodoks ve Katolik Arnavutlardır ve toplam sayıları 800’ü aşmaktadır.

Ve bir gün, ibret-i alem olsun diye, hiçbir suçu günahı olmayan bu 800’ü aşkın seyyar satıcı, İstanbul’un meydanlarında boyunları vurularak idam edilir!

Solakzade: ”Gerçi şeriat dolayısıyla katledilmelerini icab eden halleri yoktu. Ancak nizam-ı alem ve düzen için bu siyasete ruhsat vermek caiz görüldü. Bu kıyas üzre haksız yere nice günahsızın kanına girildi. Çarşılarda, halkın geçtiği yerlerde, yollarda boyunları vuruldu.”

Her devlette olduğu gibi, Osmanlı’da da adaletsizlikler, haksızlıklar yaşandı. İyisiyle kötüsüyle bu bizim tarihimiz ve iyisiyle, kötüsüyle okuyacağız, yazacağız. Tarihi ne kadar doğru bilirsek, geleceği o kadar doğru kurabiliriz.

Notlar: 1528’te İstanbul nüfusu 480.000 civarı. O gün 800 kişinin idamı, bugün 30.000’den fazla kişinin idamı anlamına geliyor. Kaynaklar Osmanlı Devleti’nin KENDİ tarih yazıcılarıdır.

Osmanlı’nın resmi tarih yazıcıları tarafından kaleme alınan metinler ve günümüz Türkçesine çevirileri ektedir.

Dipnot: Kellesi vurulan 800’ü aşkın (çoğu) Arnavut seyyar satıcıya ek olarak, şehir dışından gelmiş ve şehirde kefili olmayanlar da İstanbul’dan sürülmüş.

Yararlanılan Kaynaklar:

  • TrakyaBalkan
  • AHMET ÖZGÜR TÜREN
  • Solakzade Mehmet Çelebi, Solakzade Tarihi, Hazırlayan: Vahid Çabuk, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2. Cilt, sayfa 160
  • Mehmet Mazhar Fevzi, Haber-i Sahih, Latürki ve Şark Matbaası, İstanbul, 1873, 5. Cilt, sayfa 74, 75
  • Müneccimbaşı Ahmet Dede, Müneccimbaşı Tarihi, Çev.İsmail Erünsal, Tercüman Yay., İstanbul, 2.Cilt, s.529
  • Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi, Haz;Bekir Sıtkı Saykal, Kültür Bak. Yay., Mersin, 1992, 1.Cilt, s.97

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Comments

0 comments