Fatih Devrinin en önemli alimlerinden biri İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey’in oğlu Yusuf Sinan Paşa’dır. Babası alim olduğu gibi annesi de Molla Yegan’ın kızıdır. Böylesi bir ilmiye ailesine mensub olan Yusuf Sinan Paşa, hayli şüpheci ve sorgulayıcı bir kimliğe sahip olmuştur.

Onun böyle sorgulayıcı ve şüpheci bir kimliğe sahip olması babası Hızır Bey’i dahi kızdırmaya yetiyordur. Taşköprülüzade’nin naklettiğine ve minyatürde de tasvir edildiğine göre Sinan Paşa birgün babası ile aynı sofradan yemek yiyordur. Hızır Bey oğluna “Kuşku ve şüpheler seni öyle bir dereceye getirdi ki, bu durumda bakırdan bile kuşkullanabilirsin” der. Sinan Paşa da babasına cevaben “Tabii olabilir. Çünkü duyular yanılabilir” değince Hızır Bey’in tepesi atar ve yemek yedikleri sofrayı kaldırıp oğlu Sinan Paşa’nın kafasına geçirir.

Sinan Paşa, Fatih’in de hocasıdır. İlk zamanlarda araları hayli iyidir. Fakat Sinan Paşa’nın çok kuşkulu olması Fatih’i de kızdırmıyor değildir. Fakat ipleri koparan süreç Sinan Paşa’nın 1476’da veziriazam olmasıdır. Sinan Paşa, 1476’da veziriazam olur ancak 1477’de azledilir. Bu işte Karamanî Mehmed Paşa’nın olduğu da söylenebilir. Zira Fatih Sinan Paşa’yı azl etmekle kalmamış, hapse de attırmıştır. Fakat böylesi değerli bir alimin hapse atılması İstanbul ulemasını ayağa kaldırır. Ulema, Saraya giderek Fatih’e “Sinan Paşa’nın serbest bırakılması yoksa kitaplarını yakarak Acem’e gideceklerini” söylerler. Bunun üzerine Sinan Paşa serbest bırakılır ve Seferihisar Kadılığına yollanır. Fakat Fatih’in öfkesi geçmemiş olacak ki, Sinan Paşa’ya bir çavuş ve tabib yollar ve şöyle der “Onu tedavi ediniz. Kendisinin akli dengesi bozuldu.”

Buna göre Sinan Paşa İznik’te yeniden hapse atılır. Hergün bir miktar şurup içirilir ve düzenli olarak 40 değnek atılır. Molla Hüsameddin bunu öğrenince Fatih’e ” Ya bu zulme bir son verirsin veya senin ülkeni terk ederim” deyince, padişah Sinan Paşa’yı serbest bıraktırır.

Kaynak : Kasım Bolat

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Comments

0 comments